گزارش تصویری

مسولین فنی مهد های کودک

مسولین فنی مهد های کودک

آموزش و مراقبت از کودکان نقش مهمی در اجتماع دارد. دوره مربیگری مهدکودک جهاد دانشگاهی با آموزش غیر متمرکز برای متقاضیان، امکان مربیگری در مهد کودک را فراهم می کند. این دوره در سرتاسر ایران ...

مربیان شاغل  در مهد های کودک

مربیان شاغل در مهد های کودک

آموزش و مراقبت از کودکان نقش مهمی در اجتماع دارد. دوره مربیگری مهدکودک جهاد دانشگاهی با آموزش غیر متمرکز برای متقاضیان، امکان مربیگری در مهد کودک را فراهم می‌کند. این دوره در سرتاسر ایران و ...