بازدید رئیس جهاددانشگاهی واحد هرمزگان از محل برگزاری آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان