اخبار

عکاسی عمومی

عکاسی عمومی

در دوره ی آموزشی عکاسی دیجیتال تمام تکنیک های مرتبط با عکاسی از جمله: نورپردازی، سبک شناسی، فتوشاپ و نقد عکس به هنرجو آموزش داده می‌شود، و علاوه بر اینها فنون بازاریابی و شیوه های ...