شنبه 02, 09, 1398
محل قرارگیری: معاونت پژوهشیمعرفی همکاران

پورتال ها


http://http://edu.jdhor.ac.ir/site

خبرگزاری ها

اوقات شرعی

معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی: حمید یاسی پور طهرانی
سمت: سرپرست معاونت پژوهشی
رشته تحصیلی: فوق لیسانس اکتشافات معدن

تلفن داخلی: 33687713
ایمیل: hamidyasipour@gmail.com

نام و نام خانوادگی: معصومه نقی زاده
سمت: کارشناس پیگیری طرحها
مدرک تحصیلی: دانشجوی فوق لیسانس مدیریت منابع طبیعی

تلفن: 6687713
ایمیل: naghizadeh30@gmail.com

صدیقه مظفر
سمت: مدیر مرکز همایش های ملی و بین المللی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

تلفن: 33620713
ایمیل: s_mozafar81@yahoo.com

ابراهیم کوهکن
سمت: کارشناس پژوهش
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فیزیک بنیادی

تلفن: 33664405
ایمیل: ebrahimkouhkan@gmail.com

محسن صفری
سمت: کارشناس پژوهش
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت صنعتی

تلفن:33680713
ایمیل:mohsen_safari89@yahoo

امین قامت
سمت: کارشناس پژوهش
مدرک تحصیل: لیسانس مکانیک

تلفن: 33687713
ایمیل: aminbird3000@yahoo.com

تابلو اعلانات

تابلو اعلانات دانشگاه

دوره های جاری

ادارات استان