شنبه 02, 09, 1398
محل قرارگیری: معاونت پژوهشیمعرفی معاونت پژوهشی

پورتال ها


http://http://edu.jdhor.ac.ir/site

خبرگزاری ها

اوقات شرعی

معرفی معاونت پژوهشی واحد

 بر اساس اساسنامه جهاددانشگاهي وظايف حوزه پژوهشي به اختصار عبارتند از:

 * انجام پژوهش‌هاي علمي و فني

 * ارائه خدمات علمي- فني

 * بهره‌برداري از نتايج طرح‌هاي تحقيقاتي

 * انتشار مقالات پژوهشي و علمي

 

طرح‌هاي پژوهشي جهاددانشگاهي در دو بخش كارفرمايي و داخلي انجام مي‌گيرد. نتايج اين فعاليت‌هاي پژوهشي، نه تنها بصورت مقالات علمي در مجامع و نشريات علمي-پژوهشي منتشر مي گردد، بلكه بصورت خدمات علمي و فني، مشاوره تخصصي، طراحي، نمونه‌سازي، تدوين دانش فني و ... است كه به كارفرماهاي ذي‌ربط ارائه مي شود. تعـداد كـل طـرح‌هايي كه در مدت 10 سـال اخير فعاليت اين حوزه در هرمزگان به پايان رسيده 50 عنوان مي‌باشد.

 

 در حال حاضر منابع انساني معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي واحد استان هرمزگان 28 نفر است. از اين تعداد، 4 نفر داراي مدرک تخصصي پزشكي، تعداد 1 نفر داراي مدرک پزشك عمومي، 7 نفر داراي  مدرک كارشناسي ارشد، 10 نفر داراي  مدرک كارشناسي ، 3 نفر داراي  مدرک كارداني و 3 نفر داراي  مدرک ديپلم مي باشند

تابلو اعلانات

تابلو اعلانات دانشگاه

دوره های جاری

ادارات استان