شنبه 02, 09, 1398
محل قرارگیری: معاونت پشتیبانیمعرفی معاونت پشتیبانی

پورتال ها


http://http://edu.jdhor.ac.ir/site

خبرگزاری ها

اوقات شرعی

معرفي معاونت پشتيباني واحد

فعاليتهاي‌ اداري‌ و مالي‌ جهاددانشگاهي‌ در حوزه‌ پشتيباني‌ صورت‌ مي‌گيرد و هريك‌ از بخش هاي زير مجموعه واحد به‌تناسب‌ فعاليت‌ خود در اين‌ حيطه‌ سازماندهي‌ مناسبي‌ دارند. در حال حاضر جناب آقاي محمد عليزاده سرپرستي اين معاونت را برعهده دارند.

   

ساختار تشكيلاتي

    معاونت‌ پشتيباني‌ واحد‌ با دو اداره‌ ‌ امور اداري و عمومي ‌ و امور مالي، ‌امور ستادي‌ و پشتيباني‌ اين‌ نهاد را به‌ عهده‌ داشته‌ است‌  هريك‌ از ادارات‌‌ داراي‌ زيرمجموعه‌هايي‌ متناسب‌ باحيطه‌ فعاليت‌ خود مي‌باشند. در اين‌ بخش‌ به‌طور اختصار شرح‌ وظايف‌ هركدام‌ از ادارات‌ تشريح‌ مي‌گردد.

اداره‌ امور اداري‌ و عمومي

   كليه‌ امور پرسنلي‌ كاركنان‌ و خدمات‌ اداري‌ جهاددانشگاهي‌ اعم‌ از انجام‌ امور استخدامي‌، تهيه‌ و تدوين‌ آئين‌نامه‌ها ودستورالعملهاي‌ استخدامي‌، خدمات‌ در جهت‌ رفاه‌ پرسنل‌ و پيگيري‌ امور عمومي‌ نظير ارائه‌ خدمات‌ نقليه‌، غذاخوري‌ و.. بر عهده‌ اين‌ اداره‌ ‌مي‌باشد.

 

اداره‌ امور مالي‌

كليه فعاليتهاي مرتبط با امور مالي در اين اداره صورت مي‌پذيرد.

 

تابلو اعلانات

تابلو اعلانات دانشگاه

دوره های جاری

ادارات استان