شنبه 02, 09, 1398
محل قرارگیری: معاونت فرهنگیمعرفی همکاران

پورتال ها


http://http://edu.jdhor.ac.ir/site

خبرگزاری ها

اوقات شرعی

معرفی همکاران

محمد دلپسند
مدرک: کارشناسی ارشد ادبیات
سمت: معاون فرهنگی

تلفن:33681048

سعیده سادات حسینی
مدرک:لیسانس نرم افزار
سمت: کارشناس معاونت فرهنگی

تلفن:33681032

تابلو اعلانات

تابلو اعلانات دانشگاه

دوره های جاری

ادارات استان