شنبه 02, 09, 1398
محل قرارگیری: معاونت آموزشیمعرفی همکاران

پورتال ها


http://http://edu.jdhor.ac.ir/site

خبرگزاری ها

اوقات شرعی

معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی: سیما استقلال
سمت: سرپرست معاون آموزشی
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

تلفن: 33684407

نام و نام خانوادگی: پگاه بریمی پور
سمت:مدیر مرکز آموزش های تخصصی شماره دو
رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار

تلفن: 32253261

نام و نام خانوادگی: امیر فرحناک
سمت: کارشناس آموزش
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد منابع طبیعی

تلفن:33620721

نام و نام خانوادگی: مریم شکوهی
سمت: کارشناس آموزشی
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

تلفن: 33684409

نام و نام خانوادگی: منصوره مداح
سمت: کارشناس آموزش
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد ریاضی کاربردی

تلفن:33687714

نام و نام خانوادگی: حدیث شهدادی
سمت: کارشناس آموزش
رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی نرم افزار

تلفن:33684409

نام و نام خانوادگی: احمد اسدی
سمت: متصدی امور آموزشی
رشته تحصیلی: کاردانی کامپیوتر

تلفن:33620719

نام و نام خانوادگی: سودابه قاسمی
سمت: کارشناس آموزش
مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی

تلفن: 33620714

تابلو اعلانات

تابلو اعلانات دانشگاه

دوره های جاری

ادارات استان