پنجشنبه 25, 07, 1398
محل قرارگیری: علمی کاربردیمعرفی همکاران

پورتال ها


http://http://edu.jdhor.ac.ir/site

خبرگزاری ها

اوقات شرعی

معرفی همکاران

محمد میرحسینی
سمت: رییس علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس
مدرک: دکترای محیط زیست

تلفن: 33661284

نام و نام خانوادگی :ریحانه هاشمی مدنی
سمت: معاون آموزشی
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست

تلفن: 33686070

نام و نام خانوادگی :آزاده عطایی
سمت: کارشناس امور ثبت نام و مشمولین
رشته تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

تلفن: 33681074

نام و نام خانوادگی : ملیحه شمیران
سمت:کارشناس امور دانش آموختگان
رشته تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

تلفن:33661061

نام و نام خانوادگی : فرخنده کنعانی نژاد
سمت: کارشناس آموزش
رشته : دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی :مریم بهاگردی
سمت: کارشناس مالی
رشته تحصیلی:دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول

نام و نام خانوادگی : فریبرز داستان
سمت: کارشناس امور دانشجویی ، فرهنگی و مشاوره
رشته تحصیلی:دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

تلفن: 33681074

نام و نام خانوادگی: زهرا موسایی
سمت: متصدی دبیرخانه

تلفن: 33661284

نام و نام خانوادگی: معصومه دستاویز
سمت: مسئول بایگانی مرکز

نام و نام خانوادگی: صیاد علایی
سمت: مسئول برنامه ریزی و اتاق اساتید

تلفن: 33684408

تابلو اعلانات

تابلو اعلانات دانشگاه

دوره های جاری

ادارات استان