شنبه 02, 09, 1398
محل قرارگیری: علمی کاربردیرئیس مرکز

پورتال ها


http://http://edu.jdhor.ac.ir/site

خبرگزاری ها

اوقات شرعی

سرپرست مرکز علمی کاربردی

نام نام خانوادگی : سید محمد میرحسینی
سمت:سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی بندرعباس
تحصیلات: دکتری علوم محیط زیست

تلفن: 33661284 0761
پست الکترونیک:
mirhoseini21@yahoo.com

تابلو اعلانات

تابلو اعلانات دانشگاه

دوره های جاری

ادارات استان