شنبه 02, 09, 1398
محل قرارگیری: حوزه ریاستاداره حراست واحد

پورتال ها


http://http://edu.jdhor.ac.ir/site

خبرگزاری ها

اوقات شرعی

ارتباط با حراست

در شرایط فعلی ریاست واحد سرپرستی این اداره رانیز بر عهده دارد.

تابلو اعلانات

تابلو اعلانات دانشگاه

دوره های جاری

ادارات استان